Terapia EEG-Biofeedback


Metoda EEG-Biofeedback pozwala na ustalenie harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową gry komputerowej. Metodę stosuje się w leczeniu wielu problemów medycznych. Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chca poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

BIOFEEDBACK, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu. Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by stymulować powstawanie nowych, korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Trening EEG- Biofeedback jest to metoda medyczna stosowany jest dla poprawy zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych w stanach:

 • problemów szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia)
 • zaburzeń uwagi, koncentracji
 • zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia)
 • zaburzeń snu
 • stanów lękowych
 • depresji
 • tremy, złej samooceny
 • przewlekłych bólów głowy i migreny
 • zaburzeń przyjmowania pokarmu
 • chronicznego zmęczenia

Ale także stosowana w celu poprawy wydajności pracy mózgu u ludzi zdrowych, w przypadku m. in.:

Sportowców:

 • poprawa motywacji
 • zmniejszenie stresu oraz napięcia
 • zwiększenie kontroli i koncentracji w sytuacjach stresujących
 • lepsza koordynacja obu półkul mózgowych
 • profesjonalny trening poprawiający korelacje mózgu z ciałem i wiele innych indywidualnie dopasowanych do potrzeb sportowców.

Dyrektorów, managerów, studentów, pracowników umysłowych:

 • poprawa koncentracji uwagi
 • poprawa pamięci
 • zmniejszenie stresu oraz napięcia
 • zwiększenie odporności na stres
 • poprawienie motywacji i samooceny

Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią gry video.

Jak wygląda trening?

Czujniki przyklejone do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych osoby trenującej, które można wyćwiczyć, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku i rodzaju wysiłku psychicznego trenującego. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. W zależności od zaistniałych problemów trenowane są różne zakresy częstotliwości fal mózgowych. W gabinecie wykorzystujemy aparaturę firmy Elmiko EEG DIGI TRACK BIOFEEDBACK.


Powrót

Oferta   O nas   Dla firm   Cennik   Kontakt   Partnerzy

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!