Psychoterapia

Jest to cykl sesji następujący po zdiagnozowaniu problemu. W takcie jej kolejnych faz osoba poddana psychoterapii uświadamia sobie tłumione emocje, kompleksy i zahamowania, determinujące jego zachowania, które zwykle są nieświadome i pozostające poza kontrolą. Umożliwia pacjentowi, przy jego zaangażowaniu, możliwość dokonania w sobie radykalnych pozytywnych zmian pozwalających na przywrócenie kontroli nad własnymi poczynaniami i odczuciami, urealnia jego najczęściej zaburzony obraz świata i ludzi. Przywraca zdolność do samostanowienia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, które wcześniej były trudne lub wydawały się niemożliwymi do podjęcia. Szczegółowy cel terapii ustalany jest indywidualnie.

Psychoterapia skupia się na poszerzaniu świadomości, dzięki czemu doświadczanie własnych pragnień, emocji, myśli i zachowań staje się bardziej pełne a odpowiedzialność i sprawczość w kierowaniu własnym życiem przywracana jest na ręce klienta. W psychoterapii ujmuje się człowieka całościowo i indywidualnie, co oznacza że wszystko co dotyczy klienta jest jednakowo ważne, jego historia, emocje, myśli, odczucia w ciele a także to, że klient jest niepowtarzalną jednostką, która żyje i doświadcza różnych rzeczy w niepowtarzalny sposób. W psychoterapii ważne jest też odnoszenie się do teraźniejszości - tzw. "Tu i teraz", czyli że wszelkie przeszłe i przyszłe trudności rozpatrywane są w kontekście tego jak kształtują teraźniejszość klienta. Takie ujęcie i podejście pozwala lepiej zrozumieć klienta i skuteczniej udzielać mu pomocy.

Psychoterapia skierowana jest do osób u progu dorosłości i dorosłych, którzy chcą się rozwijać i poszerzać świadomość siebie lub doświadczają różnego rodzaju trudności w życiu prywatnym bądź zawodowym.

Powrót


Oferta   O nas   Dla firm   Cennik   Kontakt   Partnerzy

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!