Diagnostyka psychologiczna


Za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych przeprowadzane są badania zaburzeń funkcjonowania i trudności a następnie psycholog udziela informacji o proponowanej metodzie terapii, określając jej cel i przybliżoną ilość sesji wymaganych do jego osiągnięcia, przy założeniu istnienia odpowiedniej motywacji u klienta do dokonania zmiany istniejącego stanu. Często dodatkowa diagnostyka będzie wskazana w przypadku konsultacji.

Przykładowe obszary diagnozy psychologicznej :

  • Diagnoza dojrzałości szkolnej
  • Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, specyficzne trudności w uczeniu się). Opinia wystawiana w celu uzyskania dostosowania toku nauczania do możliwości ucznia
  • Diagnoza poziomu intelektualnego (badanie poziomu inteligencji)
  • Diagnoza osobowości (pisemna)

Powrót

Oferta   O nas   Dla firm   Cennik   Kontakt   Partnerzy

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!